[1]
M. Biercewicz, „Upadki jako częsty problem u osób starszych z chorobami neurologicznymi”, PNN, t. 11, nr 3, s. 137–141, grudz. 2022.