[1]
R. Ślusarz, „Zastosowanie klinimetrii w praktyce pielęgniarki neurochirurgicznej. Doniesienia wstępne”, PNN, t. 11, nr 3, s. 124–129, grudz. 2022.