[1]
K. Kwiecień-Jaguś, D. Lach, R. Piotrkowska, W. Mędrzycka-Dąbrowska, i M. Kopeć, „Analiza zaburzeń snu pośród personelu anestezjologicznego pracującego na bloku operacyjnym i oddziałach intensywnej terapii — badanie prospektywne, porównawcze z wykorzystaniem Ateńskiej Skali Bezsenności”, PNN, t. 11, nr 3, s. 105–113, grudz. 2022.