[1]
M. Wilkiewicz, A. Smelkowska, K. Jaracz, B. Grabowska-Fudala, i J. Pniewska, „Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym w trakcie leczenia immunomodulacyjnego lekami pierwszego rzutu”, PNN, t. 2, nr 5, s. 223–227, cze. 2013.