[1]
M. . Grabinska, A. . Kurylak, i E. . Barczykowska, „Sposoby opisywania stopnia niepełnosprawności motorycznej, klasyfikacji umiejętności codziennej komunikacji oraz oceny jakości życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, PNN, t. 3, nr 4, s. 183–187, cze. 2014.