[1]
R. . Lorencowicz, . A. . Krasa, J. . Jasik, i K. . Turowski, „Wpływ wczesnego intensywnego leczenia neurologicznego na rokowania powrotu do pełnej wydolności funkcjonalnej pacjentów po udarze mózgu”, PNN, t. 4, nr 1, s. 13–18, cze. 2015.