[1]
K. . Ziejka, M. . Skrzypek-Czerko, i A. . Karłowicz, „Znaczenie rehabilitacji poudarowej dla poprawy stanu funkcjonalnego chorych z udarem niedokrwiennym mózgu”, PNN, t. 4, nr 4, s. 178–183, cze. 2015.