[1]
H. . Kadučáková, „Wpływ opieki nad upośledzonym dzieckiem na funkcjonowanie rodziny”, PNN, t. 4, nr 4, s. 158–161, cze. 2015.