[1]
K. D. . Ziejka, W. . Nyka, K. . Chwojnicki, M. . Skrzypek-Czerko, i P. . Kasprzak, „Czynniki związane z poprawą funkcjonalną chorych po udarze niedokrwiennym mózgu oraz wartość rokownicza skal oceny stanu funkcjonalnego”, PNN, t. 6, nr 1, s. 11–19, cze. 2017.