[1]
K. . Filipska, D. . Wolska, B. . Haor, i A. . Antczak-Komoterska, „Samoocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach zachowawczych i zabiegowych”, PNN, t. 7, nr 4, s. 155–159, cze. 2018.