[1]
K. . Snarska, E. . Chmur, i C. . Dolińska, „Analiza epidemiologiczna występowania chorób odkleszczowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Podlaskim”, PNN, t. 9, nr 2, s. 51–58, cze. 2020.