[1]
K. . Filipska, „Jakość życia oraz jej predyktory wśród pacjentów neurologicznych — systematyczny przegląd badań”, PNN, t. 9, nr 3, s. 114–118, cze. 2020.