[1]
P. . Wojda, „Pielęgnacja pacjenta z nieepileptycznymi napadami — opis przypadku”, PNN, t. 10, nr 1, s. 35–41, mar. 2021.