Ślusarz, R. (2022) „Zastosowanie klinimetrii w praktyce pielęgniarki neurochirurgicznej. Doniesienia wstępne”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 11(3), s. 124–129. doi: 10.15225/PNN.2022.11.3.4.