Rymkiewicz, A. (2022) „Analiza satysfakcji z wykonywanej pracy pielęgniarek pracujących w oddziałach neurologii i neurochirurgii”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 11(3), s. 114–123. doi: 10.15225/PNN.2022.11.3.3.