Kwiecień-Jaguś, K., Lach, D., Piotrkowska, R., Mędrzycka-Dąbrowska, W. i Kopeć, M. (2022) „Analiza zaburzeń snu pośród personelu anestezjologicznego pracującego na bloku operacyjnym i oddziałach intensywnej terapii — badanie prospektywne, porównawcze z wykorzystaniem Ateńskiej Skali Bezsenności”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 11(3), s. 105–113. doi: 10.15225/PNN.2022.11.3.2.