Kurta-Nowicka, A. i Jaracz, K. (2022) „Pozytywne doświadczenia pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w czasie pandemii Covid-19”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 11(3), s. 99–104. doi: 10.15225/PNN.2022.11.3.1.