Grabinska, M. ., Kurylak, A. . i Barczykowska, E. . (2014) „Sposoby opisywania stopnia niepełnosprawności motorycznej, klasyfikacji umiejętności codziennej komunikacji oraz oceny jakości życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 3(4), s. 183–187. doi: 10.15225/PNN.2014.3.4.6.