Lorencowicz, R. ., Krasa, . A. ., Jasik, J. . i Turowski, K. . (2015) „Wpływ wczesnego intensywnego leczenia neurologicznego na rokowania powrotu do pełnej wydolności funkcjonalnej pacjentów po udarze mózgu”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 4(1), s. 13–18. doi: 10.15225/PNN.2015.4.1.2.