Ziejka, K. ., Skrzypek-Czerko, M. . i Karłowicz, A. . (2015) „Znaczenie rehabilitacji poudarowej dla poprawy stanu funkcjonalnego chorych z udarem niedokrwiennym mózgu”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 4(4), s. 178–183. doi: 10.15225/PNN.2015.4.4.6.