Kadučáková, H. . (2015) „Wpływ opieki nad upośledzonym dzieckiem na funkcjonowanie rodziny”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 4(4), s. 158–161. doi: 10.15225/PNN.2015.4.4.3.