Biercewicz, M. ., Filipska, K., Rybka, M. ., Haor, . B. ., Głowacka, M. . i Kędziora-Kornatowska, K. . (2016) „Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą Parkinsona — opis przypadku”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 5(4), s. 156–161. doi: 10.15225/PNN.2016.5.4.5.