Antczak, A. ., Filipska, K. . i Raszka, A. . (2017) „Problemy pielęgnacyjne pacjenta po przebytym udarze mózgu — opis przypadku”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 6(1), s. 28–32. doi: 10.15225/PNN.2017.6.1.5.