Ziejka, K. D. ., Nyka, W. ., Chwojnicki, K. ., Skrzypek-Czerko, M. . i Kasprzak, P. . (2017) „Czynniki związane z poprawą funkcjonalną chorych po udarze niedokrwiennym mózgu oraz wartość rokownicza skal oceny stanu funkcjonalnego”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 6(1), s. 11–19. doi: 10.15225/PNN.2017.6.1.2.