Trochimczyk, A. ., Chorąży, M. . i Snarska, K. K. . (2017) „Analiza jakości życia pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 6(2), s. 44–54. doi: 10.15225/PNN.2017.6.2.1.