Harmancı, P. (2022) „Analiza czynników wpływających na depresję i stan poznawczy u osób starszych”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 11(1), s. 14–21. doi: 10.15225/PNN.2022.11.1.3.