Filipska, K. ., Wolska, D. ., Haor, B. . i Antczak-Komoterska, A. . (2018) „Samoocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach zachowawczych i zabiegowych”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 7(4), s. 155–159. doi: 10.15225/PNN.2018.7.4.4.