Królikowska, A. ., Gołębiewska, A. ., Jabłońska, R. ., Haor, B. ., Filipska, K. . i Ślusarz, R. . (2019) „Przejawy niepełnosprawności wśród pielęgniarek aktywnych zawodowo spowodowane bólami kręgosłupa”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 8(1), s. 16–22. doi: 10.15225/PNN.2019.8.1.3.