Snarska, K. ., Chmur, E. . i Dolińska, C. . (2020) „Analiza epidemiologiczna występowania chorób odkleszczowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Podlaskim”, Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 9(2), s. 51–58. doi: 10.15225/PNN.2020.9.2.1.