Jabłońska, Renata, Filip Lisowski, i Paweł Sokal. 2023. „Problem Samopoczucia Emocjonalnego I Zaburzeń Snu wśród pacjentów oddziału Neurochirurgii – Badania wstępne”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 12 (1):24-33. https://doi.org/10.15225/PNN.2023.12.1.4.