Biercewicz, Monika. 2022. „Upadki Jako częsty Problem U osób Starszych Z Chorobami Neurologicznymi”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 11 (3):137-41. https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.3.6.