Ślusarz, Robert. 2022. „Zastosowanie Klinimetrii W Praktyce pielęgniarki Neurochirurgicznej. Doniesienia wstępne”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 11 (3):124-29. https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.3.4.