Kwiecień-Jaguś, Katarzyna, Daria Lach, Renata Piotrkowska, Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, i Monika Kopeć. 2022. „Analiza Zaburzeń Snu pośród Personelu Anestezjologicznego pracującego Na Bloku Operacyjnym I oddziałach Intensywnej Terapii — Badanie Prospektywne, porównawcze Z Wykorzystaniem Ateńskiej Skali Bezsenności”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 11 (3):105-13. https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.3.2.