Kurta-Nowicka, Aleksandra, i Krystyna Jaracz. 2022. „Pozytywne doświadczenia pielęgniarek I pielęgniarzy pracujących W Czasie Pandemii Covid-19”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 11 (3):99-104. https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.3.1.