Grabinska, Marta, Andrzej Kurylak, i Ewa Barczykowska. 2014. „Sposoby Opisywania Stopnia niepełnosprawności Motorycznej, Klasyfikacji umiejętności Codziennej Komunikacji Oraz Oceny jakości życia Dzieci Z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 3 (4):183-87. https://doi.org/10.15225/PNN.2014.3.4.6.