Lorencowicz, Regina, Anna Krasa, Józef Jasik, i Krzysztof Turowski. 2015. „Wpływ Wczesnego Intensywnego Leczenia Neurologicznego Na Rokowania Powrotu Do pełnej wydolności Funkcjonalnej pacjentów Po Udarze mózgu”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 4 (1):13-18. https://doi.org/10.15225/PNN.2015.4.1.2.