Karłowicz, Anna, i Katarzyna Ziejka. 2015. „Problemy pielęgnacyjne U Pacjenta Z zespołem ALS — Studium Przypadku”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 4 (4):170-77. https://doi.org/10.15225/PNN.2015.4.4.5.