Kadučáková, Helena. 2015. „Wpływ Opieki Nad upośledzonym Dzieckiem Na Funkcjonowanie Rodziny”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 4 (4):158-61. https://doi.org/10.15225/PNN.2015.4.4.3.