Antczak, Anna, Karolina Filipska, i Anna Raszka. 2017. „Problemy pielęgnacyjne Pacjenta Po Przebytym Udarze mózgu — Opis Przypadku”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 6 (1):28-32. https://doi.org/10.15225/PNN.2017.6.1.5.