Ziejka, Katarzyna Dorota, Walenty Nyka, Kamil Chwojnicki, Marcelina Skrzypek-Czerko, i Piotr Kasprzak. 2017. „Czynniki związane Z Poprawą Funkcjonalną Chorych Po Udarze Niedokrwiennym mózgu Oraz wartość Rokownicza Skal Oceny Stanu Funkcjonalnego”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 6 (1):11-19. https://doi.org/10.15225/PNN.2017.6.1.2.