Trochimczyk, Anna, Monika Chorąży, i Katarzyna Krystyna Snarska. 2017. „Analiza jakości życia pacjentów Po Udarze Niedokrwiennym mózgu”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 6 (2):44-54. https://doi.org/10.15225/PNN.2017.6.2.1.