Harmancı, Pınar. 2022. „Analiza czynników wpływających Na Depresję I Stan Poznawczy U osób Starszych”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 11 (1):14-21. https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.1.3.