Fidecki, Wiesław, Mariusz Wysokiński, Zofia Sienkiewicz, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, i Beata Dziedzic. 2022. „Ocena Ryzyka Demencji wśród osób Starszych W Praktyce pielęgniarskiej”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 11 (1):27-30. https://doi.org/10.15225/PNN.2022.11.1.5.