Królikowska, Agnieszka, Agnieszka Gołębiewska, Renata Jabłońska, Beata Haor, Karolina Filipska, i Robert Ślusarz. 2019. „Przejawy niepełnosprawności wśród pielęgniarek Aktywnych Zawodowo Spowodowane bólami kręgosłupa”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 8 (1):16-22. https://doi.org/10.15225/PNN.2019.8.1.3.