Snarska, Katarzyna, Ewa Chmur, i Cecylia Dolińska. 2020. „Analiza Epidemiologiczna występowania chorób Odkleszczowych W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej W Bielsku-Podlaskim”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 9 (2):51-58. https://doi.org/10.15225/PNN.2020.9.2.1.