Krupka, Maria, i Kinga Tułacz. 2021. „Problemy Opieki pielęgniarskiej Nad Dzieckiem Urodzonym przedwcześnie Z wodogłowiem Pokrwotocznym — Opis Przypadku”. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne 10 (1):42-47. https://doi.org/10.15225/PNN.2021.10.1.6.