KWIECIEŃ-JAGUŚ, K.; LACH, D.; PIOTRKOWSKA, R.; MĘDRZYCKA-DĄBROWSKA, W.; KOPEĆ, M. Analiza zaburzeń snu pośród personelu anestezjologicznego pracującego na bloku operacyjnym i oddziałach intensywnej terapii — badanie prospektywne, porównawcze z wykorzystaniem Ateńskiej Skali Bezsenności. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 105–113, 2022. DOI: 10.15225/PNN.2022.11.3.2. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PNIN/article/view/42174. Acesso em: 27 mar. 2023.