Pawlak, A., Marciniec, K., & Szczypińska, Z. (2023). Ocena zmian psychopatologicznych i funkcjonowania psychicznego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – przegląd literatury. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 12(4), 177–182. https://doi.org/10.15225/PNN.2023.12.4.5