Bąk, E., Żywczak, M., & Krzemińska, S. (2023). Akceptacja choroby i zadowolenie z życia u chorych po udarze niedokrwiennym. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 12(3), 103–111. https://doi.org/10.15225/PNN.2023.12.3.1