Krzemińska, S., Nowak, A., Borodzicz, A., Bąk, E., & Kostka, A. (2023). Wybrane determinanty jakości życia pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. Pielęgniarstwo Neurologiczne I Neurochirurgiczne, 12(1), 44–52. https://doi.org/10.15225/PNN.2023.12.1.6